StoryEditor

Slováci v tom majú jasno. Dýchať chcú zdravší vzduch.

21.11.2022, 00:00

Hoci sa v Európe za posledné desaťročia výrazne znížili emisie mnohých nebezpečných látok, ich koncentrácie v ovzduší sú naďalej príliš vysoké. Cieľom je, aby sa do roku 2050 dosiahol stav životného prostredia bez škodlivého znečistenia.

Výročná správa Európskej environmentálnej agentúry uvádza, že väčšina ľudí žijúcich v európskych mestách je vystavená znečisteniu ovzdušia. To Svetová zdravotnícka organizácia považuje za škodlivé, pričom hlavným zdrojom znečistenia vzduchu sú predovšetkým priemyselná výroba, doprava a poľnohospodárstvo. A všetci veľmi dobre vieme, že znečistený vzduch vážne poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie.

Európanom to nie je jedno

Veľká časť európskeho obyvateľstva žije v oblastiach, najmä mestách, kde sa prekračujú povolené normy kvality ovzdušia. Následkom toho sú vážne zdravotné riziká a zničené ekosystémy. Našim dlhodobým cieľom preto musí byť ochrana zdravia a trvalo udržateľného rozvoja. Prispieť k tomu majú ambiciózne ciele Európskej únie, ktoré si pre tento účel vytýčila na najbližšie dekády. Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia totiž predstavujú existenčnú hrozbu pre celý svet. Obyvatelia EÚ sú podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra vážne znepokojení vplyvom, ktorý má znečistenie ovzdušia na zdravie a životné prostredie. Väčšina Európanov si myslí, že zdravotné problémy ako sú choroby dýchacích ciest, astma a kardiovaskulárne ochorenia, spôsobuje práve znečistené životné prostredie. Takmer polovica respondentov je presvedčená o tom, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila. Väčšina z nich si tiež myslí, že priemysel, výrobcovia energie z fosílnych palív, verejné orgány, ale aj zamestnávatelia, musia robiť viac na zlepšenie kvality ovzdušia. Využívanie verejnej dopravy, cyklistika alebo chôdza patria medzi najčastejšie spôsoby, ktorými Európania osobne vplývajú na zníženie škodlivých emisií do ovzdušia. 

image
shutterstock

Nové pravidlá pre čistejšie ovzdušie a vodu

Čisté ovzdušie a voda sú nevyhnutné pre zdravie ľudí a ekosystémov. Nezdravé životné prostredie má priame dôsledky na naše zdravie. Len samotné znečistenie ovzdušia znamená, že takmer 300-tisíc Európanov každoročne zomiera predčasne na choroby srdca a pľúc alebo rakovinu. Kvalita vzduchu, ktorý dýchame a vody, ktorú používame, má teda zásadný vplyv na naše zdravie a budúcnosť. Stav klimatickej krízy je alarmujúci, no ešte stále môžeme účinnými a preventívnymi opatreniami tento negatívny vývoj zvrátiť. Európska komisia predstavila v októbri návrh prísnejších pravidiel týkajúcich látok, ktoré znečisťujú ovzdušie, povrchové a podzemné vody. Návrh taktiež upravuje štandardy čistenia komunálnych odpadových vôd. Nové pravidlá znížia počet úmrtí spôsobených úrovňami hlavných znečisťujúcich látok PM2,5 nad rámec usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie o viac ako 75 % za desať rokov. Súčasný návrh o ochrane ovzdušia a vody prispeje k zlepšeniu ochrany klímy. Zároveň predstavuje kľúčový míľnik pri dosahovaní cieľa nulového znečistenia.

image
shutterstock

Aké je ovzdušie vo vašom regióne?

Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia zistíte prostredníctvom európskeho indexu kvality ovzdušia (European Air Quality Index). Tento nástroj predstavila Európska environmentálna agentúra spolu s Európskou komisiou v roku 2019. Ide o online službu poskytujúcu používateľom informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia na základe meraní z viac ako dvoch tisícok monitorovacích staníc naprieč Európou. Index tvorí interaktívna mapa miestnej kvality ovzdušia podľa meracích staníc. Vyhodnocuje sa v nej úroveň piatich kľúčových znečisťujúcich látok, ktoré sú škodlivé pre zdravie ľudí a životné prostredie. Môžete si tak kedykoľvek preveriť aktuálnu kvalitu ovzdušia nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych mestách a regiónoch.

 

image
shutterstock

Vedeli ste, že?

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra si takmer polovica Slovákov myslí, že sa kvalita ovzdušia za poslednú dekádu zhoršila. Osem z desiatich opýtaných zastáva názor, podľa ktorého by sa mali posilniť súčasné štandardy kvality ovzdušia EÚ, pričom zavedenie prísnejšej legislatívy v oblasti kvality ovzdušia by uvítala tretina respondentov. V záujme ochrany životného prostredia viac ako polovica Slovákov nahradila staršie energeticky náročné spotrebiče novšími, s lepším hodnotením energetickej úspornosti a necelá polovica našincov často uprednostňuje verejnú dopravu, bicykel alebo chôdzu pred použitím auta.

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
28. november 2022 18:44